Jump to main content

Tip A3-b (DB-95-L)

Alüminyum gürültüden koruma kaseti · Çift tarafl ı olarak gürültüyü yüksek derecede absorbe eder

TEKNİK VERİLER

 

Sesin Absorbe Edilmesi  
DIN EN 1793-1: DLA 9 dB = A3
Havadaki Sesin Yalıtımı  
DIN EN ISO 140-3: R´W 32 dB
DIN EN 1793-2: DLR 27 dB = B3
   

Downlaod Center

Ürün Sayfası