Jump to main content

Typ A3-e (DB-95)

Alüminyum gürültüden koruma kaseti · Tek tarafl ı olarak gürültüyü yüksek derecede absorbe eder

TEKNİK VERİLER

 

Sesin Absorbe Edilmesi  
DIN EN 1793-1: DLA 11 dB = A4
Havadaki Sesin Yalıtımı  
DIN EN ISO 140-3: R´W 30 dB
DIN EN 1793-2: DLR 25 dB = B3
   

Downlaod Center

Ürün Sayfası