Jump to main content

Gürültüden koruma duvarlarımız dahafazla sükûnet (huzur) sağlıyor.

Alüminyum ses yalıtım elemanları

Bongard & Lind - Alüminyum ses yalıtım sistemleri yollar, raylı sistem hatları, havaalanları veya başka ses kaynakları boyunca binalarda uygulanmaya uygun mükemmel ses yalıtım sistemleridir.
Bunlar açık araziler için uygun olsalar da özellikle düşük ağırlıkları nedeniyle köprüler, istinat yapıları için uygun oldukları kadar yansıtmalı yüzeylerde sesi emen giydirmeler için de uygundurlar.

Bongard & Lind - Ses yalıtım elemanları ihtiyaca göre yansıtmalı, tek taraflı veya iki taraflı yüksek derecede emici modeller halinde üretilebilirler. Deniz suyuna dayanıklı alüminyum alaşımdan oluşan tekli eleman yüzey kaplaması olmasa bile korozyona karşı yüksek bir direnç ve buna bağlı olarak da uzun bir ömür garanti eder.

Alüminyum elemanlar ihtiyaca göre yatay, dikey veya başka montaj biçimlerinde uygulanabilirler. Kutu şeklinde bir model oluşturan tek parçaların bağlantısı güçlük çıkaran perçinler, klemensler veya vidalar olmaksızın basit bir bağlantı sistemiyle sağlanır. Bir yiv ve yay sistemi birbirine tam oturan bir montajın yanı sıra mükemmel bir ses geçirmezliği de sağlar. Delik tarafında dış kenarla muhafaza edilen optimum mesafe içteki sesi yutan emici petleri içeri nüfuz eden iklim koşullarından ve tozdan korumaktadır.

Alüminyum yapı parçaları

  • Ses yalıtıcı kutular
  • Geniş yüzeyli elemanlar
  • Emici duvar giydirmeleri
  • Alüminyum - cam çerçeve sistemleri
  • Alüminyum - akrilik çerçeve sistemleri
  • Tutundurma sistemleri
  • Servis kapıları ve girişleri

Şeffaf ses yalıtım sistemleri

Şeffaf ses yalıtım sistemleri manzaranın özellikle etkileyici olduğu ve ses yalıtıcı yapı elemanlarının görselliği fazlasıyla daralttığı yerlerde rağbet görmektedir. Bongard & Lind GmbH & Co. KG şefaf ses yalıtım duvarları üretip hazırlamaktadır. Çoğunlukla hafif alüminyum çerçeve sistemlerinin avantajlarından şeffaf malzemelerle bir arada yararlanılmaktadır.

Ses yalıtım duvarları

Ses yalıtıcı giydirmeler

  • Tüneller ve ihata uygulamaları